Kuntavaaliohjelma


Kuntavaaliohjelma 2021 – 2025

Porvoon perussuomalaiset pitävät vastuullista taloudenpitoa ensiarvoisen tärkeänä erityisesti tulevalla valtuustokaudella. Koronan vaikutus ja mahdollinen sote-uudistus pakottaa pitämään jalat maassa. Investointeja on tehtävä, mutta niiden tulee olla harkittuja ja järkevissä mittasuhteissa.

Työtä ja yrittäjyyttä tulee edistää. Pääkaupunkiseudun kehyskuntana joudumme hyväksymään, että suuri määrä työpaikoista sijaitsee oman kuntarajamme ulkopuolella. Monen porvoolaisen toiveissa on kuitenkin työpaikka kotikaupungista ja siksi kaupungin olisi toimillaan edistettävä uusien paikallisten työpaikkojen syntyä. Pyrkimyksenä tulisi olla yrittäjämyönteinen kuva kaupungista.

Koulutuksen ja päivähoidon tulee olla laadukasta ja toimia asianmukaisissa tiloissa. Taistelua sisäilmaongelmia vastaan tulee jatkaa. Koulujen ja päiväkotien osalta erityistä huomiota tulee kiinnittää kiusaamisen ehkäisyyn.  Porvoon perussuomalaiset näkevät laadukkaat koulut ja päiväkodit merkittävänä veto- ja pitovoimatekijänä, jota on mahdollista hyödyntää muuttovoiton tavoittelussa.

Keskustaa ja torin ympäristöä pitää edelleen kehittää elinvoimaisemmaksi, mutta unohtaa ei saa maaseutuakaan. Porvoossa on paljon maaseutua, elinvoimaisia kyläyhteisöjä ja kaunis saaristo. Näiden palvelut, kuten kyläkoulut, on pyrittävä säästämään. Maaseutu on huomioitava myös keskustan kehittämisen osalta. Maaseudun asukkaat tarvitsevat autoa päivittäiseen liikkumiseensa, joten parkkipaikkoja on löydyttävä riittävästi, eikä autoilua tule tahallisesti hankaloittaa. Kadut ja tieverkosto on pidettävä kunnossa.

Ihmisten hyvinvoinnin kannalta harrastus ja vapaa-ajan toiminta on tärkeä asia. Kaupungin tulee edistää harrastustoimintaa ja pyrkiä tarjoamaan siihen niin hyvät puitteet, kuin mitä taloudellisten raamien sisällä on mahdollista toteuttaa. Erityisesti nuorison kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kaupungista löytyy riittävästi innostavaa tekemistä.

Kasvutavoitteiden tulee olla järkevissä mittasuhteissa. Kasvua on toki tavoiteltava, mutta kasvuvauhdin tulee olla sellainen, että kaupunki kykenee pitämään nykyisen palvelutasonsa ja jopa parantamaan sitä. Kasvun tulee perustua luonnolliseen muuttoliikkeeseen, eikä sitä tule laskea maahanmuuttajien varaan.

Kasvun osalta Porvoo kilpailee pääkaupunkiseudun kehyskuntien kanssa siitä muuttoliikkeestä, joka syntyy Helsingin ja sen isojen ympäristökaupunkien muuttuessa entistä levottomimmiksi asuinympäristöiksi. Tässä kilpailussa Porvoo pärjää parhaiten tarjoamalla muuttoa harkitseville rauhallisen ja turvallisen asuinympäristön, jossa on laadukas päivähoito, koulutus ja vanhustenhoito, sekä toimiva terveydenhoito.

Porvoon perussuomalaiset haluavat panostaa ensisijaisesti toimivaan arkeen, sillä arjesta se alkaa.